Skip to Content

جلسه‌ی تودیع و معارفه‌ی مدیران پیشین و جدید حوزه‌ی ریاست و روابط عمومی برگزار شد

جلسه‌ی تودیع و معارفه‌ی مدیران پیشین و جدید حوزه‌ی ریاست و روابط عمومی دانشگاه خوارزمی، آقایان دکتر بهادر باقری و دکتر وحید شقاقی در روز یکشنبه اول بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در دفتر ریاست دانشگاه در تهران برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی در آغاز جلسه‌ی هیات رئیسه، ابتدا دکتر سبحان‌اللهی از زحمات دلسوزانه و نوآوری‌های دکتر بهادر باقری در این حوزه بویژه در شورای سیاستگذاری مراسم یکصدمین سال تاسیس دانشگاه از جمله تدوین تاریخ شفاهی و سرود دانشگاه و همچنین فعالیت‌های علمی و فرهنگی ملی و بین‌المللی ایشان قدردانی کرد و برای ایشان و دکتروحید شقاقی، ‌آرزوی توفیق نمود. 
 
سپس دکتر باقری از حسن ظن رئیس و اعضای هیات رئیسه‌ی دانشگاه و همچنین از زحمات خالصانه‌ی همکاران حوزه‌ی ریاست و روابط عمومی تشکر و برای دکتر شقاقی آرزوی بهروزی روزافزون کرد. 
 
پایان بخش برنامه، سخنان دکتر شقاقی در شرح برنامه‌های جدید و تداوم و تکمیل برنامه‌های پیشین این دفتر بود.