ثبت نام دانشجویان ورودی جدید بهمن ماه

 

ضمن عرض تبريك وخيرمقدم خدمت دانشجويان پذيرفته شده در مرحله ي تكميل ظرفيت،

دانشجويان لازم است ابتدا با استفاده از لينك Golestan.khu.ac.ir وارد سيستم گلستان شده و با استفاده از

شناسه كاربري : شماره داوطلبي+khu962 

گذرواژه          :  كدملي

وارد سيستم شده و با استفاده از پردازش  پذيرش غيرحضوري دانشجويان جديدالورود   

مراحل پذيرش غيرحضوري را تكميل و سپس براي تكميل مراحل ثبت نام به اداره پذيرش و ثبت نام دانشگاه خوارزمي واقع در كرج مراجعه نمايند.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.