گفتمانی دیگر از توسعه در ایران

 

گفتمانی دیگر از توسعه در ایران

بر اساس تجربه های توسعه پس از انقلاب اسلامی

مولف : دکتر حمزه نوذری

نوبت و سال چاپ:  اول، 1394