کتب منتشره 1386-1390 کتب منتشره 1386-1390

 

 

کتاب­های منتشر شده در سال­های 1390-1386(انتشارات خوارزمی)

ردیف

عنوان

مؤلف/ مترجم

نوبت چاپ

سال

1

مروری بر صنعت گردشگری

سیمین تولائی

اول

1386

2

مقدمه ­ای بر شیمی فضائی و بررسی صورتبندی

عباس شکروی، محور کمالی

اول

"

3

نظریه احتمال

عین­ اله پاشا

اول

"

4

مقدمه­ ای بر مکانیک آماری

جعفر جهان ­پناه

اول

"

5

کانی­ شناسی غیرسیلیکات­ها

سیدمحمدحسین رضوی

دوم

"

6

اندازه­ گیری و ارزشیابی در تربیت­بدنی

فریده هادوی

سوم

"

7

حرکت­ شناسی

فریدون تندنویس

یازدهم

"

8

اطلس رنگی (بافت­شناسی اختصاصی)

مهناز آذرنیا، سیده غدیره میرابوالقاسمی

اول

1387

9

تجزیه طیف شیمیایی، جلد اول

مرضیه چالوسی

دوم

"

10

اندازه­ گیری و ارزشیابی در تربیت­بدنی

فریده هادوی

چهارم

"

11

حرکت­شناسی

فریدون تندنویس

دوازدهم

"

12

نورواندوکرینولوژی

شهربانو عریان، فرهاد ولی­زادگان

اول

1388

13

ساختمان داده­ها و الگوریتم­ها در جاوا

نصرت­علی اشرفی پیامن

اول

"

14

ژئوپلیتیک کرانه­ های دریایی ایران از دیدگاه مدیریت یک­پارچه مناطق سفلی

یداله کریمی ­پور، محمد حیدری

اول

"

15

بناهای دوران قاجار در تهران

بهنوش خیرآبادی

اول

"

16

مبانی زمین­شناسی

فرج­اله فیاضی

اول

"

17

تجزیۀ طیف شیمیایی

مرضیه چالوسی

دوم

"

18

مکانیک کوانتومی، جلد اول

اسماعیل نامور

دوم

"

19

سنگ­شناسی دگرگونی

سیدمحمدحسین رضوی

دوم

"

20

تجزیۀ طیف شیمیایی، جلد دوم

مرضیه چالوسی

دوم

"

21

پتروگرافی و پترولوژی سنگ­های آذرین

حسین معین­ وزیری

چهارم

"

22

اندازه­گیری و ارزشیابی در تربیت­بدنی

فریده هادوی

پنجم

"

23

حرکت ­شناسی

فریدون تندنویس

سیزدهم

"

24

حرکت­ شناسی

فریدون تندنویس

چهاردهم

"

25

رستم و اسفندیار

غلامعلی فلاح

اول

1389

26

شراب بندگی

عبدالوهاب شاهرودی

اول

"

27

شیمی پلیمر، جلد دوم

عباس شکروی، اردشیر خزائی

اول

"

28

بررسی وضع علوم تربیتی جدید در ایران

علی شریعتمداری

اول

"

29

نظریۀ احتمال

عین­اله پاشا

دوم

"

30

فرهنگ زمین­شناسی

عبدالکریم قریب

سوم

 

31

رزمۀ گل

سیدمرتضی میرهاشمی، غلامعلی فلاح

سوم

"

32

شیمی پلیمر، جلد اول

عباس شکروی، اردشیر خزائی

سوم

"

33

اندازه­گیری و ارزشیابی در تربیت­بدنی

فریده هادوی

ششم

"

34

اندازه­گیری و ارزشیابی در تربیت­بدنی

فریده هادوی

هفتم

"

35

حرکت­شناسی

فریدون تندنویس

پانزدهم

"

36

فهرست مقالات نشریۀ دانشکدۀ ادبیات

غلامعلی فلاح

اول

1390

37

اصول عملی تجزیۀ کیمی یونی

مهین لطفی­ پور، افتخار مظلومین

اول

"

38

اندازه­گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی

فریده هادوی

اول

"

39

آمادگی جسمانی

فریدون تندنویس

اول

"

40

سیاست و حکومت در خاورمیانه

حبیب­ اله ابوالحسین شیرازی، ارسلان قربانی شیخ نشین، رضا سیم بر

اول

"

41

حرکت ­شناسی

فریدون تندنویس

شانزدهم

"

 

 

کتاب‌های منتشر شده در سال‌های 1390-1386(انتشارات علوم اقتصادی)

 

ردیف

عنوان

نويسنده

سال نشر

نوبت چاپ

تيراژ

1

رياضيات پيشرفته برای اقتصاد1

فريدون اهرايی

1386

اول

1000

2

بيمه مسئوليت جلد 2 (با انتشارات کوهسار)

علی اکبر ريسه

1386

اول

2000

3

اصول ومبانی علم اقتصاد(با انتشارات نور علم)

دکتر نادر مهرگان-حميد پاداش

1388

دوم

3000

4

مقدمه ای بر مبانی تجارت الکترونيکی(با انتشارات نور علم)

دکتر فرهاد دژپسند

1389

دوم

1000

5

حسابرسی مالياتی

محمد علی بيگ پور

1389

چهارم

1000

6

قانون مالياتهای مستقيم

سازمان امورمالياتی کشور

1386

چهارم

5000

7

مبانی نظری وکارکردهای بيمه درايران

سيد حميد پور محمدی

1386

اول

1500

8

نظريه بازيها وکاربردهای اقتصادی -چاپ اول

دکتر علی سوری

1387

اول

500

9

حسابداری دولتی-چاپ نهم

سيد حسين حسينی عراقی/ آقالو

1388

نهم

2000

10

اصول عمومی تربيت بدنی و ورزش(ويراست دوم)

احمد زاکانی

1389

اول

1500

11

حسابداری صنعتی 2

حسينی سهی/عربی

1387

اول

1000

12

سازمانهای پولی ، مالی واقتصادی بين المللی-چاپ اول

علی تک روستا

1388

اول

500

13

مبانی وکاربرد کامپيوتر -چاپ اول

مهندس زرين اقبالی

1389

دوم

500

14

سازمان و وظايف گمرک ايران

احمد بهروز

1388

اول

1500

15

دفترداری سه طرفه وتکانه سود

دکتر کامبيز فرقاندوست حقيقی/ مينو منصور زارع

1388

اول

500

16

مديريت ريسک اعتباری

فلاح/مهدی رشنو

1388

اول

1000

17

اقتصاد مالی 1

دکتر غدير مهدوی/ليلی نياکان

1388

اول

1000

18

مجموعه سوالات ودروس کارشناسی ارشد حسابداری صنعتی وحسابداری (با انتشارات هيات)

حسينی سهی

1388

اول

1000

19

حسابرسی دولتی

سيد حسين حسينی عراقی

1388

چهارم

2000

20

بيمه باربری کالا،کشتی وهواپيما

هادی دستباز

1388

دوم

1000

21

تاريخ فقه وفقهای شيعه از قرن ششم تا هشتم

حجت روح اللهی

1388

اول

500

22

نگاهی به دانشکده علوم اقتصادی

امور پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی

1388

چهارم

1000

23

کار آفرينی(با انتشارات نور علم)

ابراهيم زرينی-رضوان دهبانی

1389

اول

1000

24

بررسی تطبيقی نظام سياسی اسلام با نظام های غربی

مترجم:حسين ميرزائی ونی

1388

اول

500

25

اقتصاد آزاد ،دموکراسی وتوسعه

مترجم:دکتر مرتضی اسدی

1389

اول

500

26

روش تحقيق در مطالعات مالی واقتصادی

مترجم ومولف: دکتر غلامحسين اسدی-حسن خان جمالی

1389

اول

2000

27

سياست های توسعه صنعتی ايران(با انتشارات نور علم)

دکتر عباس سليميان

1388

اول

2000

28

نظريه اقتصاد خرد -اصول اساسی وبسط مفاهيم(ج 1(با انتشارات نور علم)

تاليف:والتر نيکلسون وکريستوفر اسنايدر

ترجمه:دکتر داود بهبودی-سياب ممی پور

1388

اول

500

29

روابط کاذب در اقتصاد سنجی(با انتشارات نور علم)

دکتر علی حسين صمدی

1388

اول

500

30

توسعه اقتصادی وبرنامه ريزی(با سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی)

بهنام ملکی

1388

اول

1000

31

ترمينولوژی گمرک-چاپ دوم

آقای غلامرضا صفاری طاهری

1390

دوم

1000

32

مديريت ريسک وبيمه اعتبار تجاری-اول

آقای دکتر صحت-آقای پژمان زندی

1390

اول

1000

33

حکمرانی مناسب در توسعه منطقه خاور ميانه وشمال آفريقا

آقای دکتر ناصر فرشاگهر

1389

اول

500

34

تئوری اقتصاد خرد-چاپ اول

آقای سجاد فرجی ديزجی

1389

اول

1000

35

تخلفات گمرکی وقاچاق کالا

آقای رضا گلی

1389

اول

1000

36

سياست های پولی ومالی(با انتشارات نورعلم)

دکتر عزت اله عباسيان-مهدی مرادپور اولادی

1389

دوم

1500

37

کاربرد نرم افزار stata در اقتصاد سنجی(با انتشارات نور علم)

دکتر پرويز محمد زاده-سياب ممی پور-مجيد افشاری

1389

اول

1000

38

کاربرد استاتا در آمار واقتصاد سنجی(با انتشارات نور علم)

دکتر نادر مهرگان-حسن دليری

1389

اول

1000

39

انديشه های برتر اقتصاد دانان جهان

ترجمه علی تک روستا

1389

اول

1000

40

مديريت منابع انسانی(چاپ دوم)

دکتر حسن رنگريز

1390

دوم

500

41

مجمومه مقالات نخستين همايش بين المللی صنعت بيمه چالشها وفرصتها

مديريت امور پژوهشی

1389

اول

500

42

مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه وکاربرد آنها در اقتصاد(با انتشارات نورعلم)

سجاد برخورداری-دکتر نادر مهرگان

1389

اول

500

43

روش های اقتصاد سنجی(با انتشارات نور علم)

جک جانستون وجان ديناردو-ترجمه دکتر فريدون اهرايی و دکتر علی اکبر خسروی نژاد

1389

دوم

1000

44

تجارت الکترونيکی کاربردی با ديد سازمانی

محمد نصر اصفهانی-احسان رسولی نژاد-راحله منتظر

1389

اول

500

45

تجارت الکترونيکی

محمد نصراصفهانی- احسان رسولی نژاد- محب علی رهدار

1389

اول

500

46

متون تخصصی گمرکی

غلامرضا صفاری طاهری

1390

اول

500

47

فرهنگ توصيفی اصطلاحات بين المللی مالياتی

دکتر محمد توکل

1390

دوم

500

48

بيان حقايق بازار در نمودارهای شمعی

ترجمه عليرضا مهدی پور

1390

اول

2000

49

الگوی جديد ارائه صورت های مالی

ترجمه فرقاندوست حقيقی -محمد علی نصر

1390

اول

500

50

تخلفات گمرکی وقاچاق کالا-ويراست دوم

رضا گلی

1390

اول

1000

51

کنوانسيون های بين المللی گمرکی

غلامرضا صفاری طاهری

1390

اول

1000