کتاب فروشی دانشگاه خوارزمی کتاب فروشی دانشگاه خوارزمی

 

 

آدرس واحد فروش انتشارات خوارزمی:

کتابفروشی شماره 1: کتابفروشی دانشگاه خوارزمی

تهران، خیابان سمیه، خیابان خاقانی، بعد از خیابان بهار، جنب ساختمان اداری دانشگاه خوارزمی

تلفن : 81584483  - 88311866 -آقای شیخی

 

کتابفروشی شماره2: کتابفروشی انتشارات خوارزمی

تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان دوازده فروردین و خیابان فخر رازی، پ1268، تلفن:آقای طالقانی-66406273

 

کتابفروشی شماره 3: موسسه کتاب مهربان نشر

تهران، خیابان انقلاب، خ 12 فروردین، خ لبافی نژاد به سمت اردیبهشت- پ 189 تلفن:66958030